Każdy wyrób kompresyjny wywiera stopniowany ucisk na kończynę. Jednostką miary tego ucisku są milimetry słupa rtęci (mmHg). Siła nacisku rozkłada się na kończynie nierównomiernie, jest stopniowana:

największa w okolicy kostki, na poziomie uda najsłabsza. To właśnie dzięki temu mechanizmowi jest zapewnione prawidłowe pompowanie krwi w kierunku serca, zapobiegające zastojowi krwi w żyłach. Wyroby uciskowe generują ucisk różnego stopnia, którego wartość została ściśle określona i wystandaryzowna przez Europejską Komisję Standaryzacji. Istnieje kilka klas stopniowanego ucisku.

Im klasa wyższa, tym ucisk generowany przez wyrób jest większy. Wyroby uciskowe dostępne są w czterech stopniach kompresji, które zostały ustalone przez Europejską Komisję Standaryzacji. Każdy stopień kompresji odpowiada określonemu przedziałowi wartości ciśnienia wywieranego na wysokości kostki:

Klasa ucisku A (ucisk bardzo lekki):10 – 14 mmHg. Klasa ucisku stosowana w działaniach profilaktycznych.

I stopień (lekki ucisk): 18-21 mmHg. Pierwszą klasę kompresji stosuje się profilaktycznie oraz w przypadku niewielkich żylaków powodujących umiarkowane dolegliwości. Takie wyroby uciskowe można zakupić, dobierając samodzielnie odpowiedni rozmiar. Szczególnie polecane są dla osób z rodzinną predyspozycją do rozwoju żylaków, dla kobiet w ciąży, pracowników spędzających dużo czasu w pozycji stojącej oraz w długiej podróży samochodem lub samolotem (zmniejszają ryzyko zakrzepicy i obrzęków)oraz w przypadku pierwszych objawów niewydolności żylnej jak: uczucie ciężkich nóg po całym dniu, częsty obrzęk, pajączki .

II stopień (średni ucisk) – siła ucisku na poziomie 23-32 mmHg. Wyroby o takich parametrach stosuje się w chorobach żył po konsultacji z lekarzem oraz po przebytych zabiegach chirurgicznych, skleroterapii czy zakrzepowym zapaleniu żył. Mogą okazać się pomocne także w zaawansowanej ciąży.

III stopień( mocny ucisk) – siła kompresji zawiera się w granicach 34-46 mmHg. Ucisk przy kostce jest silnie odczuwalny. Z takich wyrobów korzysta się tylko z zalecenia lekarza. Znajdują zastosowanie w terapii u osób z przewlekłą niewydolnością żylną (zakrzepica), obrzękiem limfatycznym, rozwiniętym zespołem pozakrzepowym oraz po zagojeniu owrzodzeń.

IV stopień (bardzo mocny ucisk): – siła ucisku powyżej 49 mmHg. Tak silna kompresja rzadko występuje w gotowych wyrobach. Wskazaniem do terapii są nieodwracalne obrzęki limfatyczne.